การทดลองเอียงเรือ

inclining experiment 2018 pre lab version

inclining experiment 2018 lab version

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบเรือ นั่นก็คือ การทรงตัวของเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบ ซึ่งจะต้องคงสภาพลอยลำเพื่อทำการรบให้ได้นานที่สุดถึงแม้ว่าจะโดนยิงจนเรือทะลุแล้วก็ตาม เมื่อมีการออกแบบแล้ว ก็ต้องมีการทดลองการทรงตัวของเรือ โดยการเอียงเรือเพื่อหาค่าต่าง ๆ เช่น จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น

เอกสารที่แนบนี้ เป็นตัวอย่างการทดลองการเอียงเรือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ นนร. เข้าใจในหลักการ และเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ขอขอบคุณ น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล ผู้สนับสนุนข้อมูล