การฉีดยาเข้ากล้าม

               


การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ


ข้อบ่งชี้ เพื่อฉีดยาหรือสารเข้าภานในกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม ข้อห้ามได็แก่ แพ้ยาหรือสารที่ฉีด ผู้ป่วยมีปัญหาเลือดออกง่าย

อุปกรณ์

1.อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อแลกอฮอล70% สำลี

2.กระบอกฉีดยา

3.เข็มดูดยา

4.เข็มฉีดยา  เลือกขนาดและความยาวให้เหมาะสมกับปริมาณและความหนืดของย

5.ยาหรือสารที่จะฉีด