คู่มือการใช้เว็บ KM

เนื้อหาการอบรมการใช้เว็บ KM  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กวณ.ฝศษ.รร.นร. อาคาร 6 ชั้น 4

 

 

power point การอบรมการใช้เว็บ KM

RTNAKM-TRAINING (1)

โดย kaniwin

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ไอดู ครีเอชั่น