การทดลองเอียงเรือ

inclining experiment 2018 pre lab version

inclining experiment 2018 lab version

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบเรือ นั่นก็คือ การทรงตัวของเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบ ซึ่งจะต้องคงสภาพลอยลำเพื่อทำการรบให้ได้นานที่สุดถึงแม้ว่าจะโดนยิงจนเรือทะลุแล้วก็ตาม เมื่อมีการออกแบบแล้ว ก็ต้องมีการทดลองการทรงตัวของเรือ โดยการเอียงเรือเพื่อหาค่าต่าง ๆ เช่น จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น

เอกสารที่แนบนี้ เป็นตัวอย่างการทดลองการเอียงเรือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ นนร. เข้าใจในหลักการ และเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ขอขอบคุณ น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล ผู้สนับสนุนข้อมูล

การกำหนดตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow สำหรับการคำนวณความต้านทานเรือ

นนร. พรรคกลินอาจจะคุ้นเคยกับการคำนวณหาความต้านทานเรือกันบ้างแล้ว  แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ด้วย มาถึงตรงนี้ นนร. ที่ทำโครงงานบางกลุ่มอาจจะนึกออกแล้วว่าต้องเป็นโปรแกรมที่กลุ่มตนกำลังศึกษาอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือโปรแกรม XFlow นั่นเอง

ลองมาศึกษากันดูนะครับว่าในการตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก หรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถมาปรึกษา น.ท.สุทธิพงษ์ ที่ กววร.ฝศษ. ได้ครับ

km_การกำหนดตัวแปรในโปรแกรม xflow เพื่อการคำนวณ

ผู้เขียน น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล

จะเขียน proposal อย่างไร (How To Write a Proposal)

นนร. หลายนายคงรู้จัก proposal กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ นนร. ที่เริ่มทำโครงงาน เพราะหลังจากที่ความคิดตกผลึก ได้ข้อตกลงใจกันในกลุ่มแล้วว่าจะทำอะไร ก็ต้องหาข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจ นำมาเขียน proposal เพื่อขออนุมัติการทำโครงงานนั้น