คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

เขียนโดย : ร.ท.ประพจน์  หิรัญน้อย ตำแหน่ง นายคลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องฉายดาวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเปิดใช้งานเครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร. ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา : เครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร.ได้รับการจัดหา เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของ นนร. รวมถึงการบริการทางวิชาการจากหน่วยนอก เช่น การรับการเยี่ยมชมจากโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับคู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe สามารถศึกษาได้ตาม Link ข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

เขียนโดย : พ.จ.ต.สมศักดิ์  รอดเสน ตำแหน่ง ประจำ รร.นร.ช่วยปฏิบัติราชการ กวอย.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา : หม้อหุงข้าวสนามเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่ง นนร.จะต้องในการฝึกภาคสนามฯ โดยการฝึกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน หม้อหุงข้าวสนามมักมีคราบสกปรกต่าง ๆ  เช่น รอยไหม้ เป็นต้น  คราบดังกล่าวจะฝั่งแน่นอยู่  การทำความสะอาดหม้อข้าว โดยการใช้น้ำยาล้างจานตามปกติ ไม่สามารถทำให้คราบสกปรกดังกล่าวหลุดออกไปได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบพิเศษ

รายละเอียด ตาม Link ข้างล่างนี้

KM_1_กวอย.ฯ_การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม