ฟันคุด .. ระเบิดเวลาในช่องปาก

ฟันคุดคืออะไร
           ฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่เลยก็ได้

 

 

 

โดยฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันฝังคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สาม ซึ่งอยู่ด้านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง โดยปกติแล้วฟันซี่นี้ควรจะขึ้นในช่วงอายุ 18 – 25 ปี อาจโผล่ขึ้นอยู่ในลักษณะตั้งตรง ล้มเอียง หรือนอนในแนวระนาบ และมักจะอยู่ชิดกับฟันข้างเคียงเสมอ ซึ่งถ้าผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี แล้วมีฟันคุดขึ้นมาบางส่วน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันกรามข้างเคียงผุได้

 

 

 

นอกจากนี้ฟันซี่อื่น ๆ ก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยแต่พบได้น้อยกว่าฟันกรามล่างซี่สุดท้าย

การปฎิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

  • การฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือนั้นมีประจำทุกปี ทั้งภาคในประเทศและต่างประเทศ การรักษาพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสนับสนุนการฝึกที่สำคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการฝึก แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนั้นเป็นแพทย์ที่หมุนเวียนตามคิวราชการและแพทย์บางคนยังไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ประจำหมู่เรือฝึก
  • ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึก จะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

การปฎิบัตงานแพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ.pptx

86773_บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ในชุดยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

การยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาของกรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาของกรมบัญชีกลาง สามารถใช้บัตรประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ทันที

สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th ครับ

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง