ฟันคุด .. ระเบิดเวลาในช่องปาก

ฟันคุดคืออะไร
           ฟันคุด คือฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่เลยก็ได้

 

 

 

โดยฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันฝังคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างแท้ซี่ที่สาม ซึ่งอยู่ด้านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง โดยปกติแล้วฟันซี่นี้ควรจะขึ้นในช่วงอายุ 18 – 25 ปี อาจโผล่ขึ้นอยู่ในลักษณะตั้งตรง ล้มเอียง หรือนอนในแนวระนาบ และมักจะอยู่ชิดกับฟันข้างเคียงเสมอ ซึ่งถ้าผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี แล้วมีฟันคุดขึ้นมาบางส่วน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันกรามข้างเคียงผุได้

 

 

 

นอกจากนี้ฟันซี่อื่น ๆ ก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยแต่พบได้น้อยกว่าฟันกรามล่างซี่สุดท้าย