งานเสมียนแผนกยุทธโยธา กบก.ฝบก.รร.นร.

  1. รับหนังสือออกหนังสือภายนอก และภายใน
  2. ประเมินพนักงานราชการ
  3. รายงานที่ดิน และราชพัสดุ
  4. เตรียมงานพิธีต่าง ๆ ให้ช่างโยธา
  5. เบิกโอทีให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
  6. เก็บหนังสือราชการในแต่ละปี

ขั้นตอนการรับบริการ รพ.รร.นร.(ทดลอง)

1.ยื่นบัตรรพ.รร.นร.พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนที่แผนกเวชระเบียน กรณีผู้รับบริการใหม่ยังไม่เคยมีบัตรรพ.รร.นร.ให้กรอกข้อมูลประวัติการขอมีเวชระเบียนแล้วจึงส่งแผนกเวชระเบียน

2.นั่งรอฟังจนท.เวชระเบียนเรียกชื่อผู้รับบริการเพื่อรับเล่มเวชระเบียน แล้วไปรับบริการตามแผนกต่างๆที่ผู้รับบริการต้องการมาใช้บริการ ( ห้องตรวจโรค ห้องศัลยกรรม กายภาพ ทันตกรรม ห้องสุขภาพประจำปีทร. ห้องรังสี แพทย์แผนไทย )

3.ห้องตรวจโรค ผู้รับบริการนั่งรอเรียกชื่อที่จุดซักประวัติเพื่อวัดความดันโลหิต และทำการซักประวัติอาการป่วยและคัดแยกตามประเภทลำดับการตรวจของผู้รับบริการ ( 1.นักเรียนนายเรือ. 2.ข้าราชการทหารและลูกจ้าง

4.จนท.จุดซักประวัติเรียกชื่อผู้รับบริการพร้อมรับเล่มเวชระเบียนเข้าห้องตรวจ

5เมื่อตรวจเสร็จ ผู้รับบริการ นำเวชระเบียน ส่งเจ้าหน้าที่จุดซักประวัติแล้วนำไปยาไปส่งช่องหมายเลขหนึ่งเพื่อชำระเงินตามสิทธิ์( ชำระเงินสด/ กรมบัญชีกลาง/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

6.ผู้รับบริการนั่งรอช่องหมายเลข 2 เพื่อรอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกร

7. กรณีผู้รับบริการ มีนัดต่อเนื่อง( เช่น โรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/หรือโรคอื่นๆที่แพทย์นัด เพื่อติดตามอาการ ) รับใบนัดที่จุดซักประวัติ

8. เสร็จสิ้นการรับบริการ

 

การฉีดยาเข้ากล้าม

               


การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ


ข้อบ่งชี้ เพื่อฉีดยาหรือสารเข้าภานในกล้ามเนื้อ

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม ข้อห้ามได็แก่ แพ้ยาหรือสารที่ฉีด ผู้ป่วยมีปัญหาเลือดออกง่าย

อุปกรณ์

1.อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อแลกอฮอล70% สำลี

2.กระบอกฉีดยา

3.เข็มดูดยา

4.เข็มฉีดยา  เลือกขนาดและความยาวให้เหมาะสมกับปริมาณและความหนืดของย

5.ยาหรือสารที่จะฉีด