สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ (E-library)

Google form สำหรับครู อาจารย์ ข้าราชการ รร.นร. เพื่อสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดโรงเรียนนายเรือออนไลน์
โดยสามารถใช้บริการ Web Opac ยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด และใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
McGraw-Hill, Bookdose Path, CU-eLibrary, Openserve

 

https://forms.gle/Y7fvRxgGpeojFYgK9

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือจะส่ง Username  และรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้บริการทางอีเมล์ที่แจ้ง