แนวทางการสอบภาคพลศึกษาของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพเรือ ประจำปี 2563

You are here: