เป็นทหารทั้งกายใจ ฝึกได้ใน 32 วัน(หลักสูตรการฝึกข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร) โดย น.อ.บุญเกิด มูลละกัน

You are here: