หลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาลตามหลัก Emergency Severity Index (ESI) version 4

เมื่อทุกท่านเข้าไปในโรงพยาบาลทั่วทุกที่ ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า แพทย์และพยาบาลจะเรียงลำดับการเข้ารับการรักษาข้องผู้ป่วยอย่างไร และท่านจะได้รักษาเมื่อไหร่ หัวข้อนี้ช่วยตอบความสงสัยของท่าน…