คำโคลงโลกนิติฉบับถอดความ Lokaniti and its Paraphrase  โดย พล.ร.ต.ทองย้อย แสงสินชัย

คำโคลงโลกนิติฉบับถอดความ Lokaniti and its Paraphrase  โดย พล.ร.ต.ทองย้อย แสงสินชัย

รูปแบบของการนำเสนอ

-คำโคลง

-คำอธิบ่ายศัพท์และ

-คำถอดความ

ลิงก์: