กระบวนการเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า

 

กองวิชาการเรือและเดินเรือจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทุกปีที่ นนร.ไม่ติดภารกิจ เพราะในการเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องใช้เวลาฝึกฝน ซึ่งอาจจะกระทบกิจกรรมอื่น ๆ ของ นนร.ได้

การจัดการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า กำหนดในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องของ กวกด. (คือ น.ต.ธารา แก้วอรุณ) จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือตั้งแต่ได้รับการประสานให้เข้าร่วมการแข่งขัน จนถึงนำเรือกลับ รร.นร. และรายงานผล รวมทั้งผลักใช้งบประมาณต่าง ๆ