วิชาการเรือ

NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การเรือ 1
เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับการเรือชั้นสูง ความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ กฎการเดินเรือสากลเบื้องต้น การพ่วงจูง การรับส่งสิ่งของในทะเล การสละเรือใหญ่และการดำรงชีพในทะเล การวัดระยะทาง ความเร็วและความลึกโดยอุปกรณ์บนเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในเรือใหญ่ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม และสมุดปูมพรรคนาวิน การสถานีเรือ และการตรวจในเรือ ธงประมวลและความหมาย ประมวลพันธมิตร ประมวลสากล การบังคับเรือและการเดินเรือ การหาวงหัน ความเร็ว และโมเมนตัมของเรือ การขับเคลื่อนและ หางเสือ  การนำเรือในที่แคบ การเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่

1_ช่องทางการเดินเรือ

2_แผนแบ่งแนวการจราจร

3_การนำเรือในที่แคบและพื้นที่จำกัด

4_การนำเรือเข้าเทียบและออกจากเทียบ

5_การนำเรือเข้าผูกทุ่น

6_การนำเรือเข้าจอดทอดสมอ

7_การนำเรือเข้าพ่วงจูง

8_การนำเรือในอากาศวิปริต

9_การนำเรือเข้ารับส่งสิ่งของกลางทะเล

10_กฎการเดินเรือที่ต้องทราบ

NS112_11_การเขียนปูมสำหรับพรรคนาวิน

NS112_12_การเขียนสมุดคู่มือนายยาม