ชุบหัวเข็มขัดและเครื่องหมายต่างๆ

เมื่อหัวเข็มขัด และเครื่องหมายต่างๆของเราเก่า ….ไม่ต้องซื้อใหม่ ส่งมาชุบกันครับ

การนำหัวเข็มขัด กระดุมชุดขาวใหญ่ หน้าหมวกพันจ่า และเครื่องหมายต่างที่เป็นโลหะ มาทำให้ใหม่เงาวับ เราทำได้ครับ

1.เมื่อได้รับชิ้นงานที่จะชุบมาแยกของแต่ละคนออกเป็นชุด เพื่อป้องกันการสูญหาย

2.นำชิ้นงานไปแช่น้ำสาร อสิโตน ประมาณ 10-15 นาที เพื่อขจัดคราบไขมัน

  1. 3.ล้างด้วยน้ำสะอาด

4.นำชิ้นงานมาแช่ด้วยน้ำสารไซยาไนด์เพื่อกลัดกร่อนสิ่งสกปรกที่มากับชิ้นงาน ประมาณ 20-30 นาที

5.น้ำชิ้นงานขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปลงทองเหลือง และล้างด้วยน้ำเปล่า

6.นำชิ้นงานที่ขัดเรียบร้อยแล้วมาชุบในหม้อชุบนิเกิลประมาณ 10 นาที จนชิ้นงานเป็นสีเงินเงาวาว

7.นำชิ้นงานที่ชุบนิลเกิลออกจากมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วลงชุบในหม้อต้มชุบทอง ประมาณ 3-5 นาที หรือประมาณว่าเป็นสีทองเงา

8.เมื่อชิ้นงานเป็นสีทองเงาวาวแล้วนำออกมาหม้อต้มชุบทองมาล่างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำมาวางผึ่งลมให้แห้ง ถ้าเป็นกระดุมนำไปเข้าครื่องอบแห้ง จนสิ้นงานแห้งสนิท เป็นการจบขั้นตอน

●●●เท่านี้เราก็ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อของใหม่●●●

 

 

การปรับปรุงกระบวนการรับชิ้นงานชุบโลหะ

กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา   ให้บริการชุบเครื่องหมาย กระดุม  หัวเข็มขัด อุปกรณ์ประกอบกระบี่ ซึ่งเป็นประกอบของเครื่องแบบที่ส่งผลถึงความสง่างามของเครื่องแบบทหารเรือ การรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการชุบเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการชุบโลหะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานเพื่อให้งานชุบโลหะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

การปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานชุบโลหะ

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฝศษ.รร.นร.

คู่มือปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ กวฟค.ฯ(อัตรา จ.อ.)

๑.       ยศ/ชื่อ – สกุล

 

๒. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๒.๑. จัดเตรียมเครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว สารเคมีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกองวิชาฟิสิกส์และเคมี  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๒. เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และเคมี  จัดเตรียมตำรา หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  และดำเนินการแจกจ่ายให้ นนร. และเรียกเก็บคืนเมื่อจบภาคการศึกษา

๒.๓. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  และความปลอดภัยในการจัดเก็บเครื่องมือ และสารเคมีต่างๆของห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ /เคมี และห้องเก็บสารเคมีและอุปกรณ์

๒.๔. จัดทำและตรวจสอบบัญชีสารเคมี  อุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง เครื่องแก้ว  และเสนอความต้องการ ในการจัดหา หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว

๒.๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย