การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

เขียนโดย : พ.จ.ต.สมศักดิ์  รอดเสน ตำแหน่ง ประจำ รร.นร.ช่วยปฏิบัติราชการ กวอย.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

เนื้อหา : หม้อหุงข้าวสนามเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ซึ่ง นนร.จะต้องในการฝึกภาคสนามฯ โดยการฝึกฯ แต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน หม้อหุงข้าวสนามมักมีคราบสกปรกต่าง ๆ  เช่น รอยไหม้ เป็นต้น  คราบดังกล่าวจะฝั่งแน่นอยู่  การทำความสะอาดหม้อข้าว โดยการใช้น้ำยาล้างจานตามปกติ ไม่สามารถทำให้คราบสกปรกดังกล่าวหลุดออกไปได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแบบพิเศษ

รายละเอียด ตาม Link ข้างล่างนี้

KM_1_กวอย.ฯ_การทำความสะอาดหม้อหุงข้าวสนาม

 

หน้าที่ประจำตำแหน่ง จนท.คลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร. (จ่าปืน กร.)

  1. ทำการเบิก-จ่ายเครื่องสรรพาวุธและเครื่องสนามประจำกายให้กับ นนร.ที่มาขอเบิก-ยืม
  2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กวอย.ฯ และ รอง ผอ.กวอย.ฯ
  3. ให้การช่วยเหลืองานภายในคลังเครื่องสรรพาวุธและคลังเครื่องสนามตามที่นายคลังสั่งการให้ปฏิบ

เทคนิคการเล็งปืนพก 86 (.45 นิ้ว)

วิธีการเล็ง

1.เล็งผ่านศูนย์หลังให้เห็นยอดศูนย์หน้าและให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังเสมอกับบากศูนย์หลังเรียกว่า”ศูนย์พอดี”

2.เอาศูนย์พอดีเล็งที่่เป้าแตะที่ขอบวงกลมดำทิศ 6 นาฬิกา เรียกว่า “ศูนย์นั่งแท่น”

หน้าที่ประจำตำแหน่ง จนท.คลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร.(จ่าปืน กร.)

หน้าที่ประจำตำแหน่ง จนท.คลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร.(จ่าปืน กร.)

1. ปฏิบัติหน้าที่ทำการเบิก-จ่าย เครื่องสรรพาวุธและเครื่องสนามประจำกายให้กับ นนร.ที่มาขอเบิก-ยืม หรือ เบิก-เปลี่ยน

2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบจาก ผอ.กวอย.ฯ และ รอง ผอ.กวอย.ฯ ให้สำเร็จลุล่วงโดยทันทีและรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายคลัง กวอย.ฯ

4.ให้การช่วยเหลืองานภายในคลังสรรพาวุธและคลังเครื่องสนาม เช่น การทำความสะอาดปืน  การซ่อมแซมเครื่องสนามที่ชำรุดและสามารถพอที่จะซ่อมแซมเองได้

5.ดูแลความปลอดภัยของคลังสรรพาวุธและความสะอาดเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย