E-Book : Bookdose Path

E-Book : Bookdose Path

 

        Bookdose Path เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบ Flip page เสมือนอ่านหนังสือจริง ท่านสามารถอ่าน สืบค้น และทำการยืม-คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มที่ต้องการจากฐานข้อมูล Bookdose Path ได้ทั้งบน PC และ โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ Mobile Application หรืออ่านผ่านเว็บไซต์ http://bookdosepath.com ได้ตลอดเวลา

 

 

วิธีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ : http://bookdosepath.com

 

วิธีการใช้งานผ่าน Application : BookdosePath

ชุบหัวเข็มขัดและเครื่องหมายต่างๆ

เมื่อหัวเข็มขัด และเครื่องหมายต่างๆของเราเก่า ….ไม่ต้องซื้อใหม่ ส่งมาชุบกันครับ

การนำหัวเข็มขัด กระดุมชุดขาวใหญ่ หน้าหมวกพันจ่า และเครื่องหมายต่างที่เป็นโลหะ มาทำให้ใหม่เงาวับ เราทำได้ครับ

1.เมื่อได้รับชิ้นงานที่จะชุบมาแยกของแต่ละคนออกเป็นชุด เพื่อป้องกันการสูญหาย

2.นำชิ้นงานไปแช่น้ำสาร อสิโตน ประมาณ 10-15 นาที เพื่อขจัดคราบไขมัน

  1. 3.ล้างด้วยน้ำสะอาด

4.นำชิ้นงานมาแช่ด้วยน้ำสารไซยาไนด์เพื่อกลัดกร่อนสิ่งสกปรกที่มากับชิ้นงาน ประมาณ 20-30 นาที

5.น้ำชิ้นงานขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปลงทองเหลือง และล้างด้วยน้ำเปล่า

6.นำชิ้นงานที่ขัดเรียบร้อยแล้วมาชุบในหม้อชุบนิเกิลประมาณ 10 นาที จนชิ้นงานเป็นสีเงินเงาวาว

7.นำชิ้นงานที่ชุบนิลเกิลออกจากมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วลงชุบในหม้อต้มชุบทอง ประมาณ 3-5 นาที หรือประมาณว่าเป็นสีทองเงา

8.เมื่อชิ้นงานเป็นสีทองเงาวาวแล้วนำออกมาหม้อต้มชุบทองมาล่างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำมาวางผึ่งลมให้แห้ง ถ้าเป็นกระดุมนำไปเข้าครื่องอบแห้ง จนสิ้นงานแห้งสนิท เป็นการจบขั้นตอน

●●●เท่านี้เราก็ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อของใหม่●●●