คำโคลงโลกนิติฉบับถอดความ Lokaniti and its Paraphrase  โดย พล.ร.ต.ทองย้อย แสงสินชัย

คำโคลงโลกนิติฉบับถอดความ Lokaniti and its Paraphrase  โดย พล.ร.ต.ทองย้อย แสงสินชัย

รูปแบบของการนำเสนอ

-คำโคลง

-คำอธิบ่ายศัพท์และ

-คำถอดความ

ลิงก์:

ภัยพิบัติเหตุระเบิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชียร์โนบีล

‌เป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขั้นร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1986 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล ตั้งอยู่ที่นิคมเชียร์โนบีล ริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ ใกล้เมืองปรือเปียต แคว้นเคียฟ ทางตอนเหนือของยูเครน ใกล้ชายแดนเบลารุส (ในขณะนั้นยูเครนและเบลารุสยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียส) อุบัติเหตุที่เชียร์โนบีลนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

     อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวิศวกรได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบหล่อเย็น และระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่การทดสอบระบบได้ล่าช้ากว่ากำหนดจนต้องทำการทดสอบโดยวิศวกรกะกลางคืน ได้เกิดแรงดันไอน้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงาน ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจนทำให้แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 4 หลอมละลาย และเกิดระเบิดขึ้น ผลจากการระเบิดทำให้เกิดขี้เถ้าปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศ ปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียต ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก ยุโรปเหนือ ทางการยูเครน เบลารุส และรัสเซีย ต้องอพยพประชากรมากกว่า 336,431 คน ออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉินสงครามเพื่อต่อสู้กับการปนเปื้อนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านี้เกี่ยวข้องกับคนงานทั้งทหารและพลเรือนกว่า 500,000 คน

และค่าใช้จ่ายประมาณ 18 พันล้านรูเบิ้ล ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น มีผู้เสียชีวิตทันที 31 ราย และผลกระทบระยะยาวเช่นมะเร็งอยู่ระหว่างการสืบสวน มีการประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า 600,000 คน แต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีอาจสูงถึง 4,000 คน

Aback ถอยหลัง

ลมปะทะใบเรือผิดด้าน ทำให้เรือถอยหลังแทนที่จะเดินหน้า เรือใบแบบขึงใบตามขวางอาจแล่นถอยหลัง เมื่อลมเปลี่ยนทิศทางโดยไม่คาดฝัน หรือการถือท้ายไม่ดี เรือใบแบบดังกล่าวจึงมักหันท้ายเรือรับลมแทนหัวเรือ ขณะที่เรือเปลี่ยนทางใบ เนื่องจากมีอันตรายน้อยกว่า หากเรือหยุดหรือเรือเสียหายเมื่อลมตีใบกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม แต่เรือใบแบบขึงใบตามลำเรือจะทำตรงกันข้าม ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ หันหัวเรือรับลมแทนท้ายเรือ

 

เครดิต: พจนานุกรมศัพท์ทหารเรือ อังกฤษ-ไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนนายเรือ

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทย (The way of development to promote a social vegetarianism of Thailand)

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทยนั้น ควรพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาวะของคนในชุมชนส่งเสริมให้
ตระหนักถึงความสำคัญของการกินเจ ตลอดจน แนะนำแนวทางในการกินเจ โดยให้คนใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลภายในชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้แกนนำชุมชนใน
แต่ละชุมชนควรมีการประสานงาน และเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพไปยังชุมชนอื่น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพจากการกินเจของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญดังกล่าวคือ
คนในชุมชนควรมีความเข้าใจในการกินเจ ตลอดจนหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ต้องพยายามสร้างการรับรู ้ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงกระบวนการรับชิ้นงานชุบโลหะ

กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา   ให้บริการชุบเครื่องหมาย กระดุม  หัวเข็มขัด อุปกรณ์ประกอบกระบี่ ซึ่งเป็นประกอบของเครื่องแบบที่ส่งผลถึงความสง่างามของเครื่องแบบทหารเรือ การรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการชุบเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการชุบโลหะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานเพื่อให้งานชุบโลหะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

การปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานชุบโลหะ