วิธีผูกกระบี่ทหารเรือ

เคล็ดลับ/เทคนิค
จังหวะที่ ๑ นำสายกระบี่สอดเข้ารูกระบี่ทั้ง ๒ รู ให้ปลายด้านยาวสอดรูกระบี่ด้านบนปลายด้านสั้นร้อยตุ้มเล็ก สายเข้าสายกระบี่และให้สายกระบี่ทั้งสองทาบแนบกับโก่งกระบี่
จังหวะที่ ๒ นำสายกระบี่ที่มีตุ้มใหญ่วางทาบโก่งกระบี่ โดยพันรอบตัวเอง (ตามเข็มนาฬิกา) จำนวน ๒ รอบ
จังหวะที่ ๓ เมื่อพันสายกระบี่รอบตัวเองจำนวน ๒ รอบแล้ว ให้สอดสายกระบี่ด้านล่างข้างในขึ้นด้านบน โดยเหลือสายกระบี่ไว้ร้อยเงื่อน
จังหวะที่ ๔ นำสายกระบี่ร้อยรูกระบี่ด้านบนกระบี่ สอดเข้ากับสายกระบี่ที่เหลือ สายกระบี่ไว้สอดเงื่อน (โดยสอดปลายสายกระปี่ด้านยาว) ในลักษณะเงื่อนขัดสมาธิ โดยสอดสายกระบี่ด้านยาวเข้าสอดด้านหลังเงื่อนที่เหลือไว้ แล้วย้อนกลับเข้ารูเดิม
จังหวะที่ ๕ นำปลายด้านยาวของพู่กระบี่สอดใต้สายกระบี่ให้ทาบด้ามโก่งกระบี่
จังหวะที่ ๖ ปรับแต่งสายพู่กระบี่ให้แน่นเพื่อให้เรียบร้อยและดูสวยงามเป็นอันเสร็จวิธีการ
ผูกกระบี่ของ ทร.