14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก

นักคณิตศาสตร์ร่วมกันกำหนดให้ วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคณิตศาสตร์โลก ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์