การปฎิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

  • การฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือนั้นมีประจำทุกปี ทั้งภาคในประเทศและต่างประเทศ การรักษาพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสนับสนุนการฝึกที่สำคัญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการฝึก แพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนั้นเป็นแพทย์ที่หมุนเวียนตามคิวราชการและแพทย์บางคนยังไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมแพทย์ประจำหมู่เรือฝึก
  • ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำหมู่เรือฝึก จะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

การปฎิบัตงานแพทย์ประจำหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ.pptx

86773_บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ในชุดยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติราชการ