การกำหนดค่าการใช้งานพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ทร. อัตโนมัติ

จากการที่โรงเรียนนายเรือมีระบบเครือข่ายภายในของตนเองและมีการใช้ช่องทางออกสู่ภายนอกผ่านทางผู้ให้บริการระบบเครือข่ายแยกอิสระออกจากระบบเครือข่ายของกองทัพเรือ ถึงแม้จะมีช่องทางเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือ แต่ผู้ใช้งานทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือผ่านช่องทางดังกล่าวได้โดยตรง เราสามารถกำหนดค่าการใช้งานให้สามารถเชื่อมต่อ Proxy Server ของ ทร. ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปกลับมา