กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

You are here: