การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการความรู้ รร.นร.ปี 61 และพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บังคับบัญชาระดับสูง

You are here: