ฝึกสอน,แนะนำและให้คำปรึกษาดนตรีกับนักเรียนนายเรือ รวมถึงสนับสนุนการบรรเลงดนตรีในงานต่างๆให้กับโรงเรียนนายเรือ

You are here: