กระบวนการเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า

 

กองวิชาการเรือและเดินเรือจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทุกปีที่ นนร.ไม่ติดภารกิจ เพราะในการเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องใช้เวลาฝึกฝน ซึ่งอาจจะกระทบกิจกรรมอื่น ๆ ของ นนร.ได้

การจัดการแข่งขันเรือใบรีกัตต้า กำหนดในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องของ กวกด. (คือ น.ต.ธารา แก้วอรุณ) จะเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือตั้งแต่ได้รับการประสานให้เข้าร่วมการแข่งขัน จนถึงนำเรือกลับ รร.นร. และรายงานผล รวมทั้งผลักใช้งบประมาณต่าง ๆ

 

การฝึกวิชาชีพทหารเรือ: การฝึกการกล (ในที่ตั้ง)

นักเรียนนายเรือ ในส่วนของพรรคกลิน ทำการฝึกวิชาชีพทหารเรือเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ เครื่องยนต์กลไกประเภทต่าง ๆ

โดยการฝึกในที่ตั้งปกตินั้น นักเรียนนายเรือพรรคกลิน จะได้รับการฝึกฝนอบรมทุกวันในช่วงหลังเลิกเรียน (๑๖๐๐ น.) จาก ข้าราชการ ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดย นักเรียนนายเรือชั้นปีอาวุโส จะได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการสอนนักเรียนนายเรือชั้นอาวุโสน้อยกว่าด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้นำอีกทางหนึ่ง

 

 

เทคนิคการเล็งปืนพก 86 (.45 นิ้ว)

วิธีการเล็ง

1.เล็งผ่านศูนย์หลังให้เห็นยอดศูนย์หน้าและให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางศูนย์หลังเสมอกับบากศูนย์หลังเรียกว่า”ศูนย์พอดี”

2.เอาศูนย์พอดีเล็งที่่เป้าแตะที่ขอบวงกลมดำทิศ 6 นาฬิกา เรียกว่า “ศูนย์นั่งแท่น”