3 ขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจในการอ่าน

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน

ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างอ่าน

Wildlife

ขั้นที่ 3 ขั้นหลังอ่าน

http://www.trueplookpanya.com/blog/content/54813/-teamat-

จะเขียน proposal อย่างไร (How To Write a Proposal)

นนร. หลายนายคงรู้จัก proposal กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ นนร. ที่เริ่มทำโครงงาน เพราะหลังจากที่ความคิดตกผลึก ได้ข้อตกลงใจกันในกลุ่มแล้วว่าจะทำอะไร ก็ต้องหาข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจ นำมาเขียน proposal เพื่อขออนุมัติการทำโครงงานนั้น