การสร้างไฟล์ *.bin จากอาดุยโน IDE

ในบางกรณีที่เราต้องการคอมไพล์ไฟล์ที่เราเขียนในแพลตฟอร์มอาดุยโน IDE แต่เราต้องการนำไฟล์ที่ได้จากการคอมไพล์ไปใช้กับโปรแกรมดาวน์โหลดอื่น ๆ มีวิธีการทำได้ดังนี้

การสอบป้องกันโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าภาคเรียนที่ ๑

เกริ่นนำ

การสอบป้องกันของวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าประจำภาคเรียนต้นนี้ นนร. จะต้องทำชิ้นงานจนเสร็จ แต่อาจจะยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ๑๐๐%