ตามรอยออเจ้ากับห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

 

 

ตามรอยประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยากับแม่หญิงการะเกด

@แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

อาคาร 6 ชั้น 3 กันนะเจ้าคะ

 

 

 

 

 

14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก

นักคณิตศาสตร์ร่วมกันกำหนดให้ วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคณิตศาสตร์โลก ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

หน้าที่ประจำตำแหน่ง จนท.คลัง กวอย.ฝศษ.รร.นร. (จ่าปืน กร.)

  1. ทำการเบิก-จ่ายเครื่องสรรพาวุธและเครื่องสนามประจำกายให้กับ นนร.ที่มาขอเบิก-ยืม
  2. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กวอย.ฯ และ รอง ผอ.กวอย.ฯ
  3. ให้การช่วยเหลืองานภายในคลังเครื่องสรรพาวุธและคลังเครื่องสนามตามที่นายคลังสั่งการให้ปฏิบ

จะเขียน proposal อย่างไร (How To Write a Proposal)

นนร. หลายนายคงรู้จัก proposal กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ นนร. ที่เริ่มทำโครงงาน เพราะหลังจากที่ความคิดตกผลึก ได้ข้อตกลงใจกันในกลุ่มแล้วว่าจะทำอะไร ก็ต้องหาข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจ นำมาเขียน proposal เพื่อขออนุมัติการทำโครงงานนั้น