การกำหนดตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow สำหรับการคำนวณความต้านทานเรือ

นนร. พรรคกลินอาจจะคุ้นเคยกับการคำนวณหาความต้านทานเรือกันบ้างแล้ว  แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ด้วย มาถึงตรงนี้ นนร. ที่ทำโครงงานบางกลุ่มอาจจะนึกออกแล้วว่าต้องเป็นโปรแกรมที่กลุ่มตนกำลังศึกษาอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือโปรแกรม XFlow นั่นเอง

ลองมาศึกษากันดูนะครับว่าในการตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก หรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถมาปรึกษา น.ท.สุทธิพงษ์ ที่ กววร.ฝศษ. ได้ครับ

km_การกำหนดตัวแปรในโปรแกรม xflow เพื่อการคำนวณ

ผู้เขียน น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล