เกร็ดความรู้ด้านศาสนพิธีเรื่อง “สายสิญจน์” โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

 

สายสิญจน์

โดย  น.ท.สมปอง  วัฒนกูล   อศจ.บก.รร.นร.

สายสิญจน์ เป็นคำใช้เรียกเส้นด้ายสีขาวยาวๆ ที่พระท่านถือขณะประนมมือเจริญพระพุทธมนต์หรือที่วงรอบบ้านเรือนเพื่อให้เป็นสิริมงคลเวลาทำบุญที่บ้าน

ด้ายสายสิญจน์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ด้ายปริตร คือด้ายศักดิ์สิทธ์ที่เกิดจากพระพุทธมนต์ที่พระท่านสวดสาธยายหรือเสกเป่าไว้ ถือกันว่าสามารถป้องกันอันตราย เช่น ภูตผีปีศาจได้ และถือว่าเป็นด้ายมงคล เช่น ด้ายที่จับเป็นวงกลมสองวงสำหรับสวมศีรษะคู่บ่าวสาวซึ่งเรียกว่า มงคลแฝด

สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือ “การโยงด้ายสายสิญจน์” รอบบ้าน ถือกันว่า เพื่อป้องกันสรรพอุปัทวันตรายมิให้มาทําลายพิธีมงคล สายสิญจน์ที่ใช้ควรใช้สายสิญจน์ที่จับเก้าเส้น

วิธีวงสายสิญจน์ให้ตั้งต้นรอบองค์พระพุทธรูปที่จัดตั้งไว้โดยโยงออกไปจากมุมห้อง เวียนไปทางขวาออกไปรอบเรือน หรือรอบรั้วบ้านยิ่งดี เมื่อวงรอบแล้วจึงยกเข้าสู่เรือนเข้าสู่ที่ตั้งพระพุทธรูป วางไว้บนพาน  ยังไม่ต้องวนบาตรน้ำมนต์ บางครั้งเห็นท่านมัคนายกหวังดีวนด้ายสายสิญจน์รอบบาตรน้ำมนต์ไว้ให้พระสงฆ์เรียบร้อย
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูก ซึ่งหากทำดังกล่าวไว้แล้วเมื่อเราจุดเทียนน้ำมนต์จะทำให้ข้ามสายสิญจน์ ดังนั้น การวนรอบบาตรนํ้ามนต์ พระสงฆ์ (ประธานสงฆ์) หากท่านศึกษาศาสนพิธีมาอย่างดี ท่านจะวนสายสิญจน์เอง ที่สำคัญอย่าข้ามสายสิญจน์นะครับ