ผู้บุกเบิกศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทร ตอนที่ 2

วันนี้ ขอนำเสนอนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นบุกเบิก ครับ………
ช่วง 500 B.C. ถึง 500 A.D. มีนักวิทยาศาสตร์ ที่บุกเบิกการสำรวจทางทะเล (oceanographic survey) ประกอบด้วย…….
โปไซโดนิอุส (Posidonius, ca. 135 BCE – 51 BCE) แจ้งว่าสามารถวัดความลึกน้ำทะเลใกล้เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ประมาณ 1,800 เมตร (6,000 ฟุต)……


ไพลนี (Pliny, 23 AD – August 25, 79 AD ) พบว่า ดิถีดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กับการขึ้น–ลงของระดับน้ำในทะเล และพบว่ามีกระแสน้ำไหลผ่านช่องแคบยิบรอลตาร์ (Gibraltar)……
เครดิต : ขอบคุณ ภาพประกอบจากวิกิพีเดีย……..

ผู้บุกเบิกศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทร ตอนที่ 1

ผู้บุกเบิกศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทร…….
ช่วง 300 ปีก่อนคริสตศักราช ไพทีส (Pytheas) นักเดินเรือชาวกรีกเดินเรือจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ประเทศอังกฤษ เขาใช้ดวงอาทิตย์ ดวงดาว และลม ช่วยในการหาทิศทาง และพยายามที่จะกำหนดละติจูดและลองกิจูด ข้อมูลที่เขารวบรวมนำไปสู่รากฐานของการสำรวจในรุ่นต่อ ๆ มา…….
ประมาณ 200 ปี ก่อนคริสตศักราช อีราทอสเทนีส (Eratosthenes) ชาวอียิปต์ ได้จัดสร้างแผนที่ขึ้น และคำนวณเส้นรอบวงของโลกได้ 40,250 กิโลเมตร หรือ 25,000 ไมล์ (ปัจจุบัน วัดได้ 40,067 กิโลเมตรหรือ24,881 ไมล์)……..
ปโตเลมี (Claudius Ptolemaeus,Ptolemy) ได้นำแนวความคิดเรื่องโลกกลมของ Eratosthenes มาใช้ในการสร้างแผนที่โดยเริ่มมีแผนที่ระบบ Grid System แต่การสร้างแผนที่ยังคงได้จากการถาม นักเดินเรือและชาวประมง การสร้างแผนที่โลกยังคงเป็นลักษณะแบน และภูมิภาคใดที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวกับมนุษย์จะมีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น

ภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย